ATT HITTA ETT BESÖKARVARUMÄRKE

MÅLBILD - VISIONEN

Vår strävan är att förena ett livskraftigt näringsliv, stärka ekosystem och ett socialt välmående. En stadsnära landsbygd har stora möjligheter att gå före och vara en förebild för hur landskapet används på ett långsiktigt hållbart sätt. 

Vi vill lyfta destinationen längs väg 190 genom att i bred samverkan med verksamma i området skapa hållbara produkter, stärka den gemensamma marknadsföringen, förstärka befintliga nätverk och initiativ samt samordna affärsutvecklingsinsatser.

Vi vill mobilisera aktörer som kan bidra till att förstärka destinationen. LAB190 bygger i mångt och mycket på lokalsamhällets egen vilja om områdets utveckling. 
 

MÅLBILD - STRATEGIN

Stärka den gemensamma marknadsföringen av området.
Området har med sitt storstadsnära läge stor potential att locka fler besökare. En förutsättning är en gemensam marknadsföring som lyfter hela området och som de enskilda aktörerna kan koppla sina erbjudanden till.

 Skapa nya produkter inom besöksnäringen.
I området finns få (eller inga) säljbara paket för besöksnäringen. Inför säsongen 2018 verkar vi för att ta fram minst en ny produkt som involverar minst två kommuners besöksmål.

Bygga vidare på de nätverk som skapats genom Festa Via 190.
Under arbetet med Festa Via skapades nya nätverk med viktiga aktörer i området. Under 2018 kommer vi att knyta dem närmare arbetet med att stärka områdets besöksnäring.

Samordna resurserna kring affärsutveckling för företag i besöksnäringen.
Parterna i LAB190 har var och en resurser och stödsystem för att stärka företag inom besöksnäringen. För att underlätta för näringsidkarna samordnar vi informationen om dessa stödformer.
 

HaLLÅ DÄr!

Ni bjuder in till en workshop för att diskutera en utveckling av besöksnäringen längs väg 190. Hur har intresset varit hittills och vilka riktar ni er till? 

Intresset har hittills varit bra! Vi har hjälpts åt att sprida inbjudan i olika nätverk och den har i sin tur spridits vidare då vi märkte att vi fick anmälningar från personer, projekt, företag och föreningar som vi inte helt och fullt kände till. Då tjänar träffen verkligen sitt syfte på just det sättet att vi kan samlas och synliggöra fler som tycker det här är spännande. Vi välkomnar egentligen alla i Alingsås, Essunga, Lerum och Göteborg som har intresse för områdets utveckling. Det finns 50 sittplatser och skulle vi bli fler får vi väl stå.

Vad kommer ni att prata om under kvällen och vad är målet med den?
Under kvällen kommer vi synliggöra redan befintliga initiativ som finns längs vägen genom att företag och ideella krafter som redan idag stärker området ska genomföra flera korta och inspirerande verksamhetspresentationer. Dessutom vill vi lyfta frågan om det finns ett intresse för en gemensam digital plattform där man samlar b.la. evenemang och aktiviteter i området året om. LAB190 bygger i mångt och mycket på lokalsamhällets egen vilja om områdets utveckling och ännu en ambition med kvällen att forma en referensgrupp bestående av aktörer som är kopplade till besöksnäringen.

Varför är besöksnäringen längs väg 190 viktig att prata om och utveckla?
Besöksnäringen är Sveriges snabbast växande basnäringar och den sysselsätter otroligt många människor. Besöksnäring är också en inkörsport till arbete för många unga och nyanlända. Vi befinner oss i en expansiv region och där gäller det för oss att hänga med. I området längs väg 190 finns det en stark entreprenörsanda och redan idag kan vi se många intressanta initiativ och projekt kopplade till besöksnäring. Det är viktigt att lyfta fram dem i ljuset allt mer.

Vad hoppas ni kan hända längs väg 190? Vad har ni för drömscenario?
LAB190 syftar som sagt till att skapa ett modellområde för hållbar utveckling och stärka samspelet mellan stad och land genom en bred samverkan. Då besöksnäringen är gränsöverskridande är det så härligt att så många aktörer som arbetar tillsammans i detta för att stärka områdets utveckling. Vår strävan är att förena ett livskraftigt näringsliv, stärka ekosystem och ett socialt välmående. En stadsnära landsbygd har stora möjligheter att gå före och vara en förebild för hur landskapet används på ett långsiktigt hållbart sätt.